หน้าแรก                 www.asiaagrotech.co.th

Thank you for your visit to our booth at Agritech Africa, June 14-16, at Kenyatta International Convention Center, Nairobi, Kenya. We will surely come back soon with full supports.

บริษัท เอเชีย อาโกรเทค จำกัด ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและส่งออก ปุ๋ยอินทรีย์ เริ่มก่อตั้งบริษัท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2541 คุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน Q จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มาตรฐาน IFOAMได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (BOI) คุณภาพของสินค้าเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ปากีสถาน บังคลาเทศ ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย กาน่า มัลดีฟ ฯ และยังมีตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ

  

บริษัท เอเซีย อาโกรเทค จำกัด เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Agritec Africa จัดขึ้นที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ระหว่างวันที่  14-16 มิถุนายน 2560

His Majesty Ministry of Agriculture kindly visited Asia Agrotech booth in the Agritec Africa Exhibition, Nigeria, Kenya, on June 14, 2017.