ติดต่อ

บริษัท เอเชีย อาโกรเทค จำกัด

99/4 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน

ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. (035) 723-471-4 โทรสาร (035) 723-477-8

ติดต่อ คุณวิมล สุขสุสร   มือถือ 081-833-1102

อีเมล์ vimol329@yahoo.com

------------------------------